Pålitelig og sikker maskinentreprenør i Kristiansund!

Vi nyter stor tillit blant våre kunder, og kan vise til gode referanser fra tidligere arbeid

Vi skal være ditt naturlige valg for å dekke etterspørselen etter en maskinentreprenør på Nordmøre og Nordvestlandet

La fagfolk gjøre jobben

For å sikre at jobben gjøres riktig, og for å unngå overraskelser er det alltid best å la fagfolk gjøre jobben

Fornøyde kunder

Vi er sikre på at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Rutiner og kvalitetssikring

Vi har gode rutiner for kvalitetssikring. Som kunde av oss skal du være fornøyd med alle tjenester, og oppleve en høy grad av service

Mekvik Maskin AS

Maskinentreprenør om oss

Vi har sommeråpent på knuseverket. Åpent hverdager fra 07:30-15:30 (lunsj mellom 11:30-12:00)

For bestilling av transport i perioden 12.juli-5. august, ring 90914025 eller 90501143

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mekvik Maskin AS er en totalleverandør av grunnarbeider for både private, profesjonelle og offentlige utbyggere. Vi utfører graving, sprengning, masseforflytning, utfyllingsarbeider, planering, plastring, natursteinsmur, tomtearbeid, grunnarbeid, vann- og avløpsarbeid, fundamentering, riving og pukkproduksjon. Vi har kontor, verksted og pukkverk i Kristiansund.

I dag er vi 24 fast ansatte. Våre folk er godt kvalifiserte og har lang erfaring i bransjen. Hele 15 av våre ansatte har fagbrev og vi er godkjent lærebedrift i fagene anleggsmaskinfører, yrkessjåførfaget, fjell-og bergverksfaget og service- og administrasjonsfaget. Vi regner hele nordvestlandet som vårt primærmarked, men påtar oss oppdrag over hele landet.

Mekvik Maskin har en etablert kvalitets- og kundepolitikk som sier at vi:

  • Skal være våre kunders beste valg ved å identifisere deres behov og tilfredsstille deres krav og forventninger til våre tjenester

  • Tar personlig og felles ansvar for å levere kvalitet i arbeidet vårt

  • Etterstreber null feil ved aktivt å bruke bedriftens kvalitets- og styringssystem

  • Arbeider kontinuerlig med forbedring.

Innen HMS arbeider vi i overensstemmelse med Internkontrollforskriften. For Mekvik Maskin AS er sikkerhet på arbeidsplassen det viktigste av alt.

Ved all planlegging, organisering og gjennomføring av våre arbeidsoppgaver, skal helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet inngå som en integrert del av den samlede virksomheten.

Dette, sammen med en moderne maskinpark gjør oss i stand til å påta oss også store og omfattende grunnarbeider både for private, profesjonelle og offentlige utbyggere.

Vi har eget knuseverk hvor vi både produserer jord, grus, singel og pukk til eget behov, samt for salg på det åpne markedet. Mange profesjonelle utbyggere bruker oss dessuten fast på grunnarbeider, nettopp fordi de får en kvalitet og leveringsdyktighet som avtalt. 

Sentral Godkjenning Rød
Sentral Godkjenning Rød

  Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.  

Sentral Godkjenning Rød

  Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.  

ADK Sertifisert
ADK Sertifisert

  Med en sertifisering innen ADK (Anlegg, Drift og Kontroll) er vi kvalifisert til å jobbe med hovedledninger og også stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner.  

ADK Sertifisert

  Med en sertifisering innen ADK (Anlegg, Drift og Kontroll) er vi kvalifisert til å jobbe med hovedledninger og også stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner.  

ISO 9001 / ISO14001
ISO 9001 / ISO14001

ISO 9001 / ISO14001

Maskinentreprenørenes forbund
Maskinentreprenørenes forbund

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Maskinentreprenørenes forbund

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Startbank
Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Sellihca
Sellihca

Sellihca is a unique collaboration between utilities in the Nordic countries. The participating utilities use the system to provide information and to select suppliers when buying goods, services and works.

Sellihca

Sellihca is a unique collaboration between utilities in the Nordic countries. The participating utilities use the system to provide information and to select suppliers when buying goods, services and works.

Våre tiltaksklasser

Les mer ...

Vår historie

Les mer ...

Bærekraft

Les mer ...

Sertifiseringer

Les mer ...

Redegjørelse for aktomshetsvurderinger

Les mer ...

Siste nytt

Vi tilbyr også en rekke andre tjenester

Fjellsprenging

Vi utfører en rekke tjenester innen fjellboring og fjellsprengning, enten det gjelder boring av boltehull, fjerning av fjell eller større produksjonsjobber.

Graving

Vi utfører alt innen grunnarbeid og graving. 

  • Planering
  • Utgraving av boligtomt 
  • Utgraving av næringstomt
  • Bygging av vei og gårdsplass

Vi har gravemaskiner i alle størrelser til både store og små jobber 

Drenering

God drenering rundt huset hindrer fukt- og kondensskader i grunnmuren. Om du kun isolerer innvendig er faren større for at det oppstår fukt. Vi tar jobben for deg!

Massetransport

Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk. Vi skaffer også jord, stein og singel fra eget knuseverk ved behov. Ta kontakt for priser.

Riving

Vi er behjelpelig med å rive gamle bygninger, og klargjøre for nye oppføringer. Ta kontakt for befaring og pristilbud.

Veibygging

Vi tilbyr asfaltering til private og offentlige virksomheter. Vi legger stor vekt på riktig kompetanse og riktig verktøy for alle asfalteringsoppdrag.

VA-Anlegg

Vi bygger alle typer vann- og avløpsnett, både store og små. Vi kan hjelpe med prosjektering, dimensjonering og utregning, samt prissetting på det gjeldende prosjektet.

Tomteutgraving

Vi graver og sprenger tomtene for deg! Et bra resultat krever godt grunnarbeid. Vi  utfører alltid grunnarbeid i henhold til Norsk Standard og vi har lang erfaring innen faget!

Planering

Vi utfører alt innen planering av tomter, og arbeid relatert til dette. Vi er med fra den første utgravingen til ferdigstillelse av uteområdet.

Rundkjøring

Vi har kapasiteten og erfaringen som kreves for større vei- og rundkjøringsprosjekt. 

Steinmuring

Vi leverer og monterer alle typer støttemurer.

En støttemur kan dimensjoneres for å tåle det meste. Ta kontakt så vi kan være med å hjelpe deg med en type mur som passer til akkurat ditt behov og formål

Det er svært viktig for oss å holde det vi lover, både når det gjelder oppgitte priser, avtalt leveringstid, og kvalitet på utførelsen av arbeidene.

Vi produserer og leverer singel, pukk , grus og hagejord

Knuseverk

Vi har sommeråpent på knuseverket vårt på Husøya. Vi tilbyr et komplett utvalg, fra de fineste til de groveste fraksjoner av grus, bærelagsmasse, singel, pukk, kult, samsmasse, storstein og hagejord.  

Les mer ...

Tun- og hagesingel 5-16mm

Les mer ...

Singel 16-22mm

Les mer ...

Fingrus 0-4mm

Les mer ...

Grus 0-22mm

Les mer ...

Grus 0-16mm

Les mer ...

Stabiliserende masse

Les mer ...

Grov pukk 32-64 mm

Les mer ...

Kult 22-200mm

Les mer ...

Sprengt stein/sams fra brudd

Les mer ...

Levering

Les mer ...

Pågående prosjekter

Pilotveien Nordvest

2024

Les mer ...

Nerparken i Kristiansund Sentrum

2023

Les mer ...

Grunnarbeid For Nytt Kulturhus i Kristiansund

Les mer ...

Øvrevågen koblingsstasjon

Les mer ...

Omlegging av import- og eksportrør for marin diesel

Les mer ...

Bigbags - Storsekker med knuste masser til offshoreindustrien

Les mer ...

Hagejord

Les mer ...

Be om pristilbud på levering av masse

Benytt megdekalkulatoren over, og send inn din forespørsel via dette skjemaet. Vi kontakter det så fort som mulig med et godt tilbud!

Referanseprosjekter

Ny gangvei på Dale

December 13, 2022

Les mer ...

Fjerning av forurensede og ustabile masser

December 13, 2022

Les mer ...

Atlanten stadion - del 2

September 14, 2022

Les mer ...

Sommero avlastningsboliger

June 9, 2021

Les mer ...

Reasfaltering Kristiansund lufthavn

May 31, 2021

Les mer ...

Goma va - freiveien

May 25, 2021

Les mer ...

Nesstranda industriområde - vva-anlegg

April 29, 2021

Les mer ...

Gang- og sykkelvei husøyvegen

September 24, 2020

Les mer ...

Knallfin salve i bruddet. Husøya knuseverk

September 3, 2020

Grunnarbeid settefiskanlegg, Belsvika, Heim kommune

March 11, 2020

Les mer ...

Nerparken Kristiansund sentrum

Les mer ...

Parkering og øvelsesområde Hagelin, Kristiansund

March 11, 2020

Les mer ...

Solsida 4 - boligfelt Batnfjordsøra

March 11, 2020

Les mer ...

Rokilde omsorgsboliger og dagsenter

January 24, 2019

Les mer ...

Bussdepot Pilotveien, Kristiansund

2023

Les mer ...

Vassdalsvatnet

August 29, 2018

Les mer ...

Rv 70 flyplasskrysset

2018-2019

Les mer ...

Gatelys og kabelgrøft Rensvik skole - Sødalen

2021-2022

Les mer ...

Atlanten isbane

August 23, 2017

Les mer ...

Næringsbygg i Pilotveien 1

August 18, 2017

Les mer ...

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjema under, så tar vi kontakt så fort vi kan!

71 58 88 60
Bedriftsveien 9, 6517 KRISTIANSUND N
Orgnr 914 240 980

Vår maskinpark

Vi har alltid investert i en moderne utstyrs- og maskinpark. Det gjør oss i stand til å jobbe sikkert og effektivt, uavhengig av oppdragets størrelse eller art. Vi tar alltid hensyn til omgivelsene under våre arbeider, både når det gjelder å skjerme eventuelle naboer for støy og støv, samt inngrep i naturen.

Hitachi ZX300 LC-7

Årsmodell: 2023

Vekt: 32 tonn

Hitachi ZW310 -7

Årsmodell: 2023

Vekt: 23 tonn

Utstyr: Hammer MSB, HK-feste Klepp, tiltrotator R6, graveskuff, pusseskuff, smalskuff, GPS.

Caterpillar 307.5

Årsmodell: 2021

Vekt: 8,2 tonn

Utstyr:  

CATERPILLAR 326 NEXTGEN

Årsmodell: 2022

Vekt: 26 tonn

Utstyr: Kleppfeste Hk KM70,

skuffe 1500 l, SMP fast pusskuffe,

TRS23 tiltrotator, Leica GPS

CATERPILLAR 324E

Årsmodell: 2015

Vekt: 29 tonn

Utstyr: HK feste,

graveskuffe/pusseskuff,

rototilt, GPS maskinstyring

HITACHI ZX 350 LC-6

Årsmodell: 2018

Vekt: 38 tonn

Utstyr: SMP 105 HK feste, SMP HK Grind til pekkar, 2xSMP 22001 HDR graveskuffe KVX/TV tenner

CATERPILLAR M318 NEXTGEN

Årsmodell: 2022

Vekt: 19 tonn hjulgravemaskin

Utstyr: HK-feste,

rototilt, pusseskuffe/graveskuffe, GPS maskinstyring.

HITACHI ZX 130-5 BLADE

Årsmodell: 2014

Vekt: 25 tonn

Utstyr: Graveskuffe, pusseskuffe. DigPilot 3D.

HITACHI ZX470LC-3

Årsmodell: 2010

Vekt: 52 tonn

Utstyr:

HITACHI ZX210 LC-6

Årsmodell: 2018

Vekt: 23 tonn

Hammer MSB, HK-feste Klepp, tiltrotator R6, graveskuff, pusseskuff, smalskuff, GPS.

CATERPILLAR 980 M

Årsmodell: 2016

Vekt: 30 tonn

CATERPILLAR 330F

Årsmodell: 2017

Vekt: 31 tonn

Utstyr: Graveskuffe, pusseskuffe, Rototilt, HK-feste, GPS Scanlaser

HITACHI ZW 180 PL

Årsmodell: 2010

Vekt: 16,5 tonn

Utstyr:

CATERPILLAR 303.5E CR

Årsmodell: 2017

Vekt: 3,7 tonn

Utstyr: Graveskuffe, pusseskuffe, Rototilt, HK-feste.

CATERPILLAR 323F

Årsmodell: 2017

Vekt: 26 tonn

Utstyr: Graveskuffe, pusseskuffe, Rototilt, HK-feste, GPS Scanlaser

Volvo FH16 750 6x4

Årsmodell: 2023

Utstyr: Kasse og tippsemi

CATERPILLAR M316F

Årsmodell: 2018

Vekt: 17 tonn

Utstyr:, HK feste, graveskuffe/pusseskuffe, rototilt, GPS Maskinstyring

VOLVO FH16 650 6X4

Årsmodell: 2020

Utstyr: Kasse og tippsemi

Scania 580

Årsmodell: 2018

Scania r660

Årsmodell: 2023  (registrert første gang 06.03.2024)

SCANIA R 730

Årsmodell: 2013

Utstyr: Lastekapasitet 11 m³

m/tandem og tippsemi m/HK-feste 20 m³.

VALTRA T235D

Årsmodell: 2023

Utstyr: Brøyteskjær og spreder for strøsand, frontlaster

CATERPILLAR 216 SKID

Årsmodell: 2002

Vekt: 2,5 tonn

Utstyr: m/HK-feste og pallegafler

CATERPILLAR D6 R XL

Årsmodell: 2001

Vekt: 24 tonn

Utstyr: Dozer

CATERPILLAR 769D TIPPTRUCK

DYNAPAC VALS

Årsmodell: 2010

Vekt: 17 tonn

Utstyr: Med PC for dokumentasjon

og GPS for posisjonering

CATERPILLAR 771D TIPPTRUCK

2 STK MOXY MT31

Årsmodell: Henholdsvis 2006 og 2007.

Lastekapasitet: 28 tonn.

Kasse volum: 18 m³.

HAMM HD10

Utstyr: Tandem vals

KEESTRACK B7E GROVKNUSER

Årsmodell: 2018

Vekt: 69 tonn

Utstyr: Sandvik knuser CJ412, el.drift (nett-tilkobling)

METSO FINKNUSEVERK NW220GPD

Årsmodell: 2017

Vekt: 41 tonn

KEESTRACK FRONTIER MOBILT SIKTEVERK

Årsmodell: 2012

Vekt: 29 tonn

Sorteringsverk beregnet på stein, knuste masser, jord, gjenvinning m.m.

CATERPILLAR 311 DLRR M/MONTABERT CPA MICRO BORRETÅRN

Årsmodell: 2011

Vekt: 13 tonn

Utstyr: 60 HK, rotortilt, grav- og pusseskuffe